Επαλήθευση ηλικίας και τοποθεσίας


Γιατί αυτό απαιτείται;

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να καθοριστεί αν η ηλικία σας είναι πάνω από την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης. Αυτή είναι η ηλικία κατά την οποία ένα άτομο μπορεί να συναινέσει στους όρους και τις προϋποθέσεις και στην νόμιμη αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων του.